Gödning

Gödning

För att ditt sedumtak ska få tillräckligt med näring måste du ibland ge det mat. Hur mycket och vilken typ av gödning du ger beror lite på vilken tid på året det gröna taket anläggs, vilket system som används och önskat resultat.

Fortsätt läsa..
per sida

Gödning

För att ditt sedumtak ska få tillräckligt med näring måste du ibland ge det mat. Hur mycket och vilken typ av gödning du ger beror lite på vilken tid på året det gröna taket anläggs, vilket system som används och önskat resultat. Vi erbjuder två olika typer av gödning till sedum. Sedum conditioner är ett gödselmedel som frigörs långsamt, medan Sedum Power istället ger en snabb puff och extra boost. Nedan berättar vi om när varje produkt ska användas.

Sedum Conditioner (frigörs långsamt,)

Sedum Conditioner är ett gödningsmedel som frigörs långsamt under 9 månader. Sedum Conditioner används direkt efter anläggning för att ge ditt sedumtak en god start. Sedan kan sedumtaket gödslas var 9 månad med Sedum Conditioner.

Sedum Stronger (snabbverkande)

Sedum Stronger är ett gödningsmedel som frigörs snabbt under 4 veckor efter tillämpning. Detta gödselmedel använder du för att ge ditt sedumtak en extra skjuts i april. Om du har ett lättviktigt sedumtaksystem måste du alltid gödsla extra med Sedum Stronger i april.