Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

 1. INFORMATION OM OSS

Denna webbplats administreras av Garmundo B.V. ("vi") och de varor som du köpt ska levereras av oss. Vi finns registrerade hos Handelskammaren under nummer 70944555 och vårt officiella säte är på Beerseweg 45 i Cuijk. Vårt Momsregistreringsnummer är NL858520382B01. 

Du kan kontakta oss via e-post på kundservice@garmundo.se, per telefon, nummer + 31485319259 eller per brev på ovanstående adress. Garmundo B.V. har certifieras av Trusted Shops och har förbundit sig till att följa Trusted Shops beteendekod som återfinns på www.trustedshops.eu.

 1. DINA PERSONUPPGIFTER

Vi ska använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du kan se här.

 1. BESTÄLLNING

Du kan beställa varor som bjuds ut till försäljning via denna webbplats genom att följa anvisningarna på skärmen när du har klickat på den produkt du vill köpa. Du har möjlighet att granska din beställning och ändra eventuella fel ända fram tills du gör din beställning genom att trycka på knappen för "betala". När du trycker på knappen "betala" har du gjort din beställning.

Vi bekräftar att vi tagit emot din beställning genom att skicka dig ett automatiskt e-postmeddelande vilket är vårt sätt att säga att vi godkänner din beställning. Med detta e-postmeddelande har vi ingått en överenskommelse. Innan onlineköpet avslutas ställer vi texten till dessa Allmänna Villkor till kundens förfogande på vår webbplats och kunden måste godkänna dessa Allmänna Villkor genom att kryssa i relevant ruta. Kontraktet gäller endast de specifika varor som omnämns i vårt bekräftelsemeddelande med vårt godkännande av din beställning. Vänligen läs information i detta e-postmeddelande och kontrollera att den är korrekt. Om avtalet ingås på elektronisk väg ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att den elektroniska dataöverföringen är säker och ordna med en webbmiljö som är så säker som möjligt. Om informationen i bekräftelsemeddelandet inte är korrekt eller om du inte är nöjd med informationen i e-postmeddelandet kan du kontakta oss på kundservice@garmundo.se. Språket i kontraktet är svenska eller engelska. Om vi godkänner din beställning har vi en juridisk skyldighet att leverera varor som uppfyller dessa villkor.

 1. PRISER OCH FRAKTKOSTNADER

Information på denna webbplats som gäller priser kan komma att ändras av oss utan föregående varning. De priser som anges vid den tidpunkt då beställningen görs är de priser som gäller. I undantagsfall kan det uppstå fel och varorna kan anges med fel pris. I så fall är vi inte skyldiga att leverera varorna (till det felaktiga priset). Vi kommer antingen att avbryta din beställning och betala tillbaka pengarna eller också kontaktar vi dig och frågar om du vill gå vidare med beställningen (till rätt pris). Om vi inte lyckas kontakta dig eller om du inte vill gå vidare med beställningen (till rätt pris), avbryter vi beställningen och betalar tillbaka de pengar du redan har betalt. Om det rätta priset för varorna skulle vara lägre än det pris vi angivit kan vi (efter eget gottfinnande) gå vidare med din beställning och fakturera det lägre priset vid leverans. Såvida inget annat anges ingår moms i priserna (i förekommande fall) men kostnad för frakt ingår ej. Leveranskostnader kan beräknas i kundvagnen genom att fylla i postnumret. Detta bekräftas sedan med ett e-postmeddelande.

 1. TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS

Information på denna webbplats när det gäller varornas tillgänglighet kan ändras utan föregående varning. Vi kan inte garantera att varorna på denna sida alltid ska vara tillgängliga. Beställningarna beror alltid på den faktiska tillgängligheten.  Entreprenören ska alltid försöka erbjuda en ersättningsvara och ska informera konsumenten om detta på ett tidigt stadium och på ett lättförståeligt sätt. Kostnaden för eventuella returer av ersättningsvaror ska Garmundo stå för. Felaktigt angivna betalningsuppgifter måste omedelbart rapporteras till Garmundo av konsumenten. Vi levererar till Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi levererar de varor som du beställt till den adress du gav oss vid den tidpunkt då du gjorde din beställning på denna webbplats. Leverans ska göras mot bakgrund av den information som finns på produktsidorna efter att din beställning har godkänts. Vi ska göra allt som rimligen kan förväntas av oss för att leverera varorna på överenskommet datum och vi ska utöva största möjliga noggrannhet när vi tar emot och behandlar din beställning av produkterna.  Ovanstående ska även gälla all information från konsumenten som vid en beställning överförs till entreprenören. Om inget datum har angivits ska vi leverera varorna inom 30 dagar från den dag då du gjorde din beställning och den godkändes av oss. Leverans ska göras till den plats som kunden angivit till Garmundo. Kunden är skyldig att se till att platsen där leverans ska ske är tillgänglig för lastbilar från 7,5 till 18 t. Vid oförutsedda omständigheter (t.ex. dåligt väder, oväntade förseningar på grund av trafikstockningar, vägarbeten, omdirigeringar eller mekaniska fel) kan det hända att vi inte kan leverera inom dessa tidsfrister och kan då inte hållas ansvariga för eventuella förseningar eller att varorna inte kommer fram om varorna inte kommer fram helt eller delvis på grund av liknande omständigheter. Om leveransen inte kommer fram ska vi tillsammans med dig komma överens om ett annat leveransdatum. Vi ska inte heller hållas ansvariga för eventuell försenad leverans om det inte finns någon på plats att ta emot leveransen av produkterna. Du måste själv ta kontakt med transportfirman/kuriren när det gäller varor som inte kunde levereras på grund av att ingen fanns på plats att ta emot varorna.

 1. BETALNING

Betalning av varorna måste ske i överensstämmelse med den process som beskrivs på informationssidan "Frakt och betalning". Om konsumenten inte betalar sina varor på utsatt tid efter att ha fått information om att betalning inte gjorts och Garmundo har gett konsumenten rimlig tid, 14 dagar, att betala in beloppet har Garmundo rätt att kräva ut kostnader för indrivning av beloppet. Dessa indrivningskostnader uppgår högst till: 15 % på obetalt belopp upp till 2500 euro; 10 % på följande 2500 euro och 5 % på följande 5 000 euro, men minst 40 euro.

 1. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra din beställning utan att behöva ange orsak i upp till 14 dagar. Ångerperioden löper i 14 dagar från den dag då du eller person utsedd av dig som inte är transportören men är i god fysisk kondition tar emot varan. För att utnyttja ångerrätten måste du informera oss (Garmundo B.V, Beerseweg 45 5431LB i Cuijk (NL), kundservice@garmundo.se, telefon: + 31 485 319 259) med en otvetydig förklaring (t.ex. skriftligt per post, fax eller e-post) om ditt beslut om att utnyttja ångerperioden. Till detta kan du använda det bifogade ångerformuläret, men det är inte nödvändigt. För att klara av ångerfristen räcker det att du skickar in ditt meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerperioden har löpt ut.

Konsekvenserna av ångeråtgärden

När du ångrar avtalet får du tillbaka alla de pengar du har betalt fram tills dess utan dröjsmål och säkert inte senare än 14 dagar efter att vi har fått information om ditt beslut att ångra överenskommelsen. Vi betalar tillbaka med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer det inte att utgå några avgifter för dylika återbetalningar. Du måste utan dröjsmål och säkert inte senare än 14 dagar efter den dag då du informerade oss om din avsikt att ångra vårt avtal skicka eller lämna tillbaka varorna till oss. Du har klarat tidsfristen om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar är över. Transportkostnader för returnering måste du betala där kostnaderna för varor på pallar uppskattas till högst 350 euro per pall inom från Sverige. Kostnaderna för varor per post är högst 35 euro. Försiktighet krävs vid produkter som ska returneras som t.ex. växter i kruka eller med rotboll från då de tas emot tills de skickas tillbaka för att förhindra värdeförlust. Detta innebär att dessa produkter försiktigt måste packas upp ur förpackningen och vattnas för att förhindra skada och uttorkning. Det sätt på vilket plantorna ska förvaras under de som längst 14 dagarna av ångerperioden ska förklaras tydligt för kunden av entreprenören. Kunden måste själv betala för eventuell värdeförlust som kan härledas till kundens felaktiga användning/förvaring. Varor som ska returneras ska skickas till Garmundo B.V., Beerseweg 45, 5431LB i Cuijk. Du är bara ansvarig för värdeförlust på varorna som uppkommit på grund av att varorna behandlats på ett sätt som kan betraktas som överdrivet med tanke på vad som behövts för att kontrollera varornas typ, egenskap och funktion. Ett undantag från ångerrätten är köp som gäller leverans av:

- varor som tillverkas enligt kundens specifikationer, som inte redan är färdigställda och som framställs enligt kundens individuella val eller beslut eller som uppenbarligen är avsedda för en viss person;
- produkter som snabbt blir förstörda eller som har en begränsad hållbarhetstid. När det gäller växter som levereras med bara rötter eller med rotboll finns det därför ingen ångerrätt eftersom de har begränsad hållbarhetstid och inte klarar av att sitta inslagna i förpackning någon längre tid.
- produkter som inte är lämpliga att skickas tillbaka på grund av hälsoskäl eller hygieniska skäl eller där förseglingen har brutits efter leverans;
- produkter som efter leverans på grund av sin natur oåterkalleligen har blandats med andra varor; 
- audio- och videoupptagning och datorprogram där förseglingen har brutits efter leverans;
- tidningar, tidskrifter eller trycksaker såvida det inte gäller avtal om regelbunden leverans av dylika trycksaker (prenumeration);

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upplöses dessutom alla juridiskt bindande tilläggsavtal.

 1. GARANTI

Utan att begränsa ångerrätten under artikel 7 kan du returnera varan till oss, om varan t.ex. inte är den beställda varan eller om den är skadad eller defekt. Om varorna levereras med synliga transportskador måste du om möjligt omedelbart informera transportören om skadan och så snart som möjligt kontakta oss. Om du inte reklamerar varorna eller inte kontaktar oss påverkar det inte dina juridiska rättigheter eller möjligheten att genomdriva dem, speciellt när det gäller din juridiska rätt till garanti. Men du hjälper oss dock att genomdriva våra egna rättigheter gentemot transportören eller transportförsäkringen. Så snart vi har verifierat defekten eller annat problem ska vi:

- betala tillbaka pengarna till fullo
- ordna med full återbetalning för skadade eller defekta varor förutsatt att detta faller inom rimlig tid efter köpet eller
- efter ditt gottfinnande få varorna reparerade eller utbytta på vår bekostnad (vari ingår fraktkostnader) förutsatt att det är möjligt eller inte blir oförsvarligt dyrt. I så fall får du pengarna tillbaka för det belopp som redan har betalats för dessa varor.

Vi kommer att informera dig om återbetalning inom rimlig tid. Mestadels behandlar vi framställningar om återbetalning så snabbt som möjligt och säkert inte senare än 30 dagar efter bekräftelse med e-post om återbetalning för skadade eller defekta produkter. Entreprenören borgar för att produkterna och/eller tjänsterna levereras i överenskommelse med kontraktet, de i erbjudandet angivna specifikationerna (där alla mått som anges får ha mindre avvikelser på upp till 5 %), rimliga krav på funktionsduglighet och/eller användbarhet samt de lagar och förordningar som gällde den dag kontraktet ingicks. Om så avtalats borgar dessutom entreprenören för att produkten ska vara lämplig för annat än normalt bruk. Entreprenören strävar efter att ge en så korrekt bild av produkterna som möjligt med hjälp av illustrationer. Det ligger i produkternas natur att det som levereras (när det gäller färg och/eller täthet) kan avvika från den illustration som finns. De möjliga avvikelser som nämns ger aldrig kunden rätt att resa skadeståndskrav mot entreprenören. Om det dock skulle inträffa att entreprenören, oavsett orsak, ändå skulle vara skyldig till skada, ska detta skadestånd inte överstiga beloppet i fakturan (exkl. moms) och ska under inga omständigheter överstiga det belopp som entreprenörens Ansvarsförsäkring betalar ut i fallet i fråga. Entreprenören är aldrig ansvarig för indirekt skada som eventuellt kan härledas till det levererade. 

 1. EGENDOM

Köpta produkter förblir vår egendom tills de har betalats helt. När varorna har levererats till dig eller till en utomstående som du har utsett, tar du över risken och därmed även ansvaret enligt överenskommelse.

 1. ANSVAR

Såvida inget annat uttryckligen kommits överens om nedan ska de lagstadgade reglerna om ansvar för brister gälla. Ovanstående begränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte för krav som reses på grund av skador vi själva, våra juridiska ombud eller representanter har orsakat:

- när det gäller skada på kropp, liv eller hälsa
- när det gäller uppsåtlig eller grov pliktförsumlighet eller ont uppsåt
- när det gäller brott mot centrala avtalsförpliktelser, som absolut måste uppfyllas för att avtalet ska kunna fullföljas på rätt sätt och som den andra parten i avtalet normalt kan förlita sig på (huvudförpliktelser)
- inom ramen för en given garanti om det har kommits överens om.

 1. ALLMÄNT

Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor inte skulle kunna gälla eller inte skulle vara tillåten, ska inte detta begränsa giltigheten hos de andra bestämmelserna. Vi kan med tiden ändra eller på annat sätt omarbeta dessa Allmänna Villkor utan föregående varning. Kontrollera regelbundet vår webbplats för att se vilka Allmänna Villkor som gäller vid det tillfället.

 1. GÄLLANDE LAG

Nederländsk lag ska gälla för dessa villkor. Varje avtal i samband med köp av varor på denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av detta ska också styras av nederländsk lag.

 1. TVISTLÖSNING ONLINE

Den europeiska unionen har ställt en plattform till förfogande för lösning av tvister som återfinns här http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kunden kan använda denna plattform till att lösa tvister. Garmundo har ett väldigt tydligt klagomålsförfarande som ser ut så här:

Kunden måste snabbt rapportera klagomål till entreprenören med en fullständig och tydlig förklaring.

Klagomål behandlas och återkopplas normalt till kunden inom 3 dagar och senast inom 14 dagar efter att klagomålet tagits emot. Om detta inte är möjligt på grund av längre behandlingstider så återkopplas till kunden inom 14 dagar med information om när klagomålet ska avhjälpas.

Om klagomålet inte kan åtgärdas genom samråd inom tre månader efter att klagomålet lämnats in uppstår en tvist som kan lösas av den Europeiska kommissionen enligt information ovan.   

Om det skulle visa sig att en eller flera av de bestämmelser som används i dessa allmänna villkor skulle stå i strid med gällande lagar och regler, ska detta inte påverka giltigheten hos de andra bestämmelserna i dessa allmänna villkor. I fallet ovan ska parterna komma överens om en bestämmelse som ska ersätta den utgångna bestämmelsen. Den nya bestämmelsen ska vara skriven i samma anda som den utgångna bestämmelsen.