Vilda trä- och skogsväxter

Vilda trä- och skogsväxter

Fortsätt läsa..
 1. 1018
  Benved Euonymus europaeus

  Från 25,99 kr

 2. 228
  Fläder Sambucus nigra

  Från 30,88 kr

 3. 218
  Gewone sering Syringa vulgaris

  Från 34,25 kr

 4. 211
  Slån / Slånbärsbuske Prunus spinosa

  Från 26,20 kr

 5. 204
  Hassel Corylus avellana

  Från 29,01 kr

 6. 202
  Prakthäggmispel Amelanchier lamarckii

  Från 34,62 kr

 7. 198
  Naverlönn Acer campestre

  Från 32,75 kr

 8. 183
  Dvärgrödvide Salix purpurea 'Nana'

  Från 25,27 kr

 9. 153
  Snöbär ‘Magic Berry’ Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'

  Från 40,24 kr

 10. 152
  Spinosissimarosor / Pimpinellrosor Rosa pimpinellifolia

  Från 28,07 kr

 11. 151
  Dockros Rosa nitida

  Från 58,95 kr

 12. 150
  Hundros / Törnros Rosa canina

  Från 29,76 kr

 13. 149
  Vresros Rosa rugosa

  Från 23,39 kr

 14. 136
  Rysk kornell 'Elegantissima' Cornus alba 'Elegantissima'

  Från 54,28 kr

 15. 135
  Blodkornell 'Kesselringii' Cornus alba 'Kesselringii'

  Från 32,75 kr

 16. 134
  Körsbärskornell Cornus mas

  Från 30,88 kr

 17. 133
  Gullkornell Cornus stolonifera 'Flaviramea'

  Från 33,69 kr

 18. 132
  Korallkornell 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica'

  Från 33,69 kr

 19. 119
  Vintergröna Liguster Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

  Från 16,84 kr

 20. 118
  Vanlig liguster Ligustrum vulgare

  Från 17,78 kr

 21. 116
  Häckliguster Ligustrum ovalifolium

  Från 16,84 kr

 22. 114
  Avenbok Carpinus betulus

  Från 15,91 kr

 23. 110
  Buxbomalternativ
  Idegrans buske Taxus baccata

  Från 43,98 kr

 24. 93
  Blodbok häck Fagus sylvatica 'Atropunicea'

  Från 29,95 kr

 25. 92
  Grön bokhäck Fagus sylvatica

  Från 12,17 kr

 26. 90
  Röd häckberberis Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

  Från 38,37 kr

 27. 89
  Häckberberis Berberis thunbergii

  Från 27,14 kr

 28. 79
  Skogsolvon Viburnum opulus

  Från 50,53 kr

 29. 26
  Vanlig järnek Ilex aquifolium

  Från 79,54 kr

 30. 225
  Tillfälligt otillgänglig
  Ask Fraxinus excelsior

  Från 29,95 kr

Vilda trä- och skogsväxter