Vilda trä- och skogsväxter
 1. 136
  Rysk kornell 'Elegantissima' Cornus alba 'Elegantissima'

  Från 45,06 kr

 2. 135
  Blodkornell 'Kesselringii' Cornus alba 'Kesselringii'

  Från 29,67 kr

 3. 133
  Gullkornell Cornus stolonifera 'Flaviramea'

  Från 29,25 kr

 4. 132
  Korallkornell 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica'

  Från 35,87 kr

 5. 119
  Vintergröna Liguster Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

  Från 22,07 kr

 6. 118
  Vanlig liguster Ligustrum vulgare

  Från 22,07 kr

 7. 116
  Häckliguster Ligustrum ovalifolium

  Från 22,07 kr

 8. 114
  Avenbok Carpinus betulus

  Från 14,71 kr

 9. 110 Buxusvervanger
  Idegrans buske Taxus baccata

  Från 36,79 kr

 10. 93
  Blodbokshäck, röd bok Fagus sylvatica 'Atropunicea'

  Från 36,60 kr

 11. 92
  Bokhäck Fagus sylvatica

  Från 17,47 kr

 12. 89
  Häckberberis Berberis thunbergii

  Från 26,67 kr

 13. 26
  Vanlig järnek Ilex aquifolium

  Från 91,97 kr

 14. 1018
  Benved Euonymus europaeus

  Från 30,35 kr

 15. 228
  Fläder Sambucus nigra

  Från 29,80 kr

 16. 225
  Ask Fraxinus excelsior

  Från 25,75 kr

 17. 218
  Gewone sering Syringa vulgaris

  Från 59,41 kr

 18. 211
  Slån / Slånbärsbuske Prunus spinosa

  Från 25,75 kr

 19. 204
  Hassel Corylus avellana

  Från 28,51 kr

 20. 202
  Prakthäggmispel Amelanchier lamarckii

  Från 41,38 kr

 21. 198
  Naverlönn Acer campestre

  Från 16,55 kr

 22. 183
  Dvärgrödvide Salix purpurea 'Nana'

  Från 29,80 kr

 23. 153
  Snöbär ‘Magic Berry’ Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'

  Från 54,08 kr

 24. 152
  Spinosissimarosor / Pimpinellrosor Rosa pimpinellifolia

  Från 37,89 kr

 25. 151
  Dockros Rosa nitida

  Från 54,08 kr

 26. 150
  Hundros / Törnros Rosa canina

  Från 29,80 kr

 27. 149
  Vresros Rosa rugosa

  Från 29,80 kr

 28. 134
  Körsbärskornell Cornus mas

  Från 27,77 kr

 29. 90
  Röd häckberberis Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

  Från 27,59 kr

 30. 79
  Skogsolvon Viburnum opulus

  Från 34,03 kr