Vilda trä- och skogsväxter
 1. 1018
  Benved Euonymus europaeus

  Från 29,93 kr

 2. 228
  Fläder Sambucus nigra

  Från 35,37 kr

 3. 225
  Ask Fraxinus excelsior

  Från 36,27 kr

 4. 218
  Gewone sering Syringa vulgaris

  Från 58,94 kr

 5. 211
  Slån / Slånbärsbuske Prunus spinosa

  Från 31,74 kr

 6. 204
  Hassel Corylus avellana

  Från 33,55 kr

 7. 202
  Prakthäggmispel Amelanchier lamarckii

  Från 40,81 kr

 8. 198
  Naverlönn Acer campestre

  Från 37,18 kr

 9. 183
  Dvärgrödvide Salix purpurea 'Nana'

  Från 29,93 kr

 10. 153
  Snöbär ‘Magic Berry’ Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'

  Från 53,32 kr

 11. 152
  Spinosissimarosor / Pimpinellrosor Rosa pimpinellifolia

  Från 37,36 kr

 12. 151
  Dockros Rosa nitida

  Från 68,01 kr

 13. 150
  Hundros / Törnros Rosa canina

  Från 31,74 kr

 14. 149
  Vresros Rosa rugosa

  Från 30,83 kr

 15. 136
  Rysk kornell 'Elegantissima' Cornus alba 'Elegantissima'

  Från 63,48 kr

 16. 135
  Blodkornell 'Kesselringii' Cornus alba 'Kesselringii'

  Från 40,81 kr

 17. 134
  Körsbärskornell Cornus mas

  Från 35,37 kr

 18. 133
  Gullkornell Cornus stolonifera 'Flaviramea'

  Från 40,81 kr

 19. 132
  Korallkornell 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica'

  Från 40,81 kr

 20. 119
  Vintergröna Liguster Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

  Från 28,11 kr

 21. 118
  Vanlig liguster Ligustrum vulgare

  Från 26,30 kr

 22. 116
  Häckliguster Ligustrum ovalifolium

  Från 26,30 kr

 23. 114
  Avenbok Carpinus betulus

  Från 22,67 kr

 24. 110 Buxusvervanger
  Idegrans buske Taxus baccata

  Från 49,88 kr

 25. 93
  Blodbokshäck, röd bok Fagus sylvatica 'Atropunicea'

  Från 45,34 kr

 26. 92
  Bokhäck Fagus sylvatica

  Från 22,67 kr

 27. 90
  Röd häckberberis Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

  Från 45,34 kr

 28. 89
  Häckberberis Berberis thunbergii

  Från 36,27 kr

 29. 79
  Skogsolvon Viburnum opulus

  Från 56,22 kr

 30. 26
  Vanlig järnek Ilex aquifolium

  Från 90,68 kr