Vilda trä- och skogsväxter

Vilda trä- och skogsväxter

Skogsväxter är träd och buskar som förekommer naturligt i Europa, eller som har växt här så länge att de anses vara inhemska. Skogsplantor används för att skapa vindskydd, skogar och lite vildare häckar. Eftersom sortimentet är inhemskt är dessa växter utmärkta för att främja den biologiska mångfalden.

Fortsätt läsa..
per sida

Vilda trä- och skogsväxter

Skogsväxter är träd och buskar som förekommer naturligt i Europa, eller som har växt här så länge att de anses vara inhemska. Skogsplantor används för att skapa vindskydd, skogar och lite vildare häckar. Eftersom sortimentet är inhemskt är dessa växter utmärkta för att främja den biologiska mångfalden.

Eftersom många skogsplantor finns tillgängliga som plantor med nakna rötter är det ofta bäst att plantera dessa växter under deras vintervila, mellan november och april. Växterna är då vilande och börjar först på våren att bilda blad och växa igen. Eventuella blad på busken är därför ofta vissna vid leverans. Ett antal arter finns också i krukor eller med rotklump, men barrot är fortfarande det mest ekonomiska alternativet, särskilt när ett stort område eller en lång häck ska planteras.

Skogsträd

Europeiska skogsplanteringar innehåller ett stort antal arter, inklusive många träd. En trädformande art bildar naturligt en enda stam och blir också ganska hög. Obeskurna bildar dessa arter en skog eller ett vindskydd. Ett antal arter är mycket lämpliga för att göra en häck genom beskärning. Detta gäller till exempel bok och avenbok.

Arter som t.ex. pedunkelek, ask, björk och svart al lämpar sig för plantering av skogar och vindskydd.

Skogsbuskar

Buskar är mycket lämpliga för att skapa lite vildare häckar eller för att plantera större områden. Buskar är buskformer som naturligt bildar flera stammar från marken. Vissa buskar som vinbär kan bli upp till 5 meter höga.

Andra buskformande buskar är hassel, kardinalhatt, fågelkörsbär, ladugårdsjasmin, svarttorn, hagtorn, åkerlönn och vilda rosenarter.

Skogshäckar

Ett antal arter av skogsväxter är utmärkta för att göra häckar. Vissa arter kan klippas tätt och bilda en mycket tät häck, medan andra lämpar sig bättre för att göra en vild, lös häck.

En tät häck kan planteras bra med bok, avenbok, fältlönn, liguster och hagtorn. Dessa häckar passar bra för mindre trädgårdar eller trädgårdar med många raka linjer.

En lösare häck fungerar bra med vilda rosor, kornell, slåntorn, lantjasmin och vinbär. Lösare häckar är lite vildare och passar mycket bra på platser där det finns mycket utrymme och ett lösare, mer naturligt utseende bara är väldigt trevligt.