Från plantor i krukor till häck

Precis som med alla våra andra växter så har vi skrivit en praktisk guide om hur man planterar häckplantor som levereras i kruka. Det kan du nämligen göra själv, även om du inte har några gröna fingrar. Till att börja med tar du fram vad du behöver:

 • Trädgårdsredskap för att ta bort ogräs;
 • Stakkäppar eller planteringspinnar;
 • En rulle med snöre eller garn;
 • En spade;
 • En trädgårdsslang eller hink;
 • Vatten;
 • Eventuellt sand och matjord.

 

Och nu är dags att smutsa ner händerna:

 • Du börjar med att rensa en remsa på minst 1 m. bredd så att det blir fritt från ogräs (50 cm. på varje sida av den nya häcken);
 • Slå i en stakkäpp eller planteringspinne i marken vid start- och slutpunkterna och i hörnen på din nya häck. Sedan spänner du ett snöre mellan käpparna. De första konturerna av din nya häck är synliga. Genom att utföra detta steget noggrant så vet du att din häck kommer att planteras snyggt och rakt;
 • Nu gräver du ett dike med krukans bredd + minst 20 cm. Djupet ska baseras på 1,5 x krukans höjd. Till exempel: häckväxterna star i krukor som är 15 cm. bred och 20 cm. hög. Gräv då ett dike som är minst 35 cm. brett och 30 cm. djupt;
 • För att göra jorden lite frodigare, gräv i lite planteringsjord i diket och blanda ut den utgrävda jorden. Är jorden väldigt våt eller kommer dina plantor att växa i svårgenomtränglig lerjord eller torv? Tillsätt i så fall lite sand i jorden för att göra den mindre kompakt och för att förbättra dräneringen. Se till att du aldrig tillsätter (konst)gödsel efter plantering. Om rötterna kommer i kontakt med konstgödseln så kan de bränna sönder;
 • Under tiden så står häckväxterna i sina krukor, det är bäst att låta dem stå där tills det är dags för plantering. Ta nu bort förpackningsmaterial och etiketter och häll på mycket vatten i krukorna så att häckplantorna blir väl genomdränkta;
 • Placera växterna med kruka bredvid diket och fördela dem över längden. På det sättet vet du säkert att du har tillräckligt med växter och att fördelningen är korrekt;

 

Att plantera häckväxter levererade i krukor
Okej då sätter vi igång och planterar:

 • Ta ur den första häckplantan ur krukan och sätt denna upprätt i det utgrävda diket. Fyll sedan igen diket med den utgrävda jorden som du eventuellt har blandat med sand eller matjord. Det är lättare att arbeta två och två. Den ena kan då hålla växten upprätt och den andra kan fylla igen diket;
 • Se till att du planterar plantorna på samma djup som odlaren. Detta är väldigt enkelt med växter i krukor: Kontrollera hur djupt plantorna står i krukan och plantera dem på samma sätt i jorden. Man kan fylla på 1 eller 2 cm. extra jord om det ser snyggare ut;
 • Se där, det gick ju bra! Upprepa nu stegen ovan för varje häckväxt tills du har en hel häck framför näsan. Trampa sedan till marken runt häcken ordentligt, du är nästan färdig nu. Trampa inte för hårt, då kan du skada rötterna;
 • I blåsiga områden är det klokt att fixera häcken med bambupinnar eller eventuellt med stolpar och snöre, så att häcken inte blåser ikull eller växer med den rådande vindriktningen;
 • Gräv nu upp ett ca 10 cm. högt dike runt stammen från varje häckväxt, så att du får en grop i vilken du kan hälla vatten.
 • Ge tillräckligt med vatten. Du kan räkna med 5 liter vatten per planta för häckväxterna upp till 1 meter och 10 liter per planta för häckväxter som är högre än 1 meter. Är marken redan väldigt våt? Vattna i så fall mindre.

 

När är det bättre att inte plantera häckväxter levererade i krukor?

 • Vid extrem torka, då är det stor chans att häckväxter levererade i krukor torkar ut och blir bruna;
 • Vid mycket kraftigt skyfall. Marken kan bli så kompakt utav det att växterna inte kan bilda några nya rötter;
 • Vid hårda vindar. Även här finns det en risk att häcken torkar ut eller blir krokig, eftersom rötterna ännu inte har vuxit fast ordentligt i jorden;
 • Vid frost. Det är inte bara svårt att gräva ett dike i frusen mark, men rötterna kommer högst sannolikt också att frysa. Med andra ord, slöseri med all ansträngning, det är bättre att vänta tills temperaturen stiger över 0 grader.

 

Skötsel av häckväxter levererade i krukor

Alla häckväxter som precis har planterats, även de som levereras i kruka, behöver vatten regelbundet. På sen vår och sommar, dvs. när det är mycket varmt ute och huvudsakligen torrt, behöver du ge häcken cirka 15 liter vatten per meter, minst 1 till 2 gånger i veckan. Har det regnat mycket? Då kan du ge lite mindre vatten. Vattna alltid på morgonen eller ännu bättre på kvällen: då avdunstar det mindre snabbt.

Det är också viktigt att hålla området runt häcken fritt från ogräs de första åren efter plantering, och därefter. Ogräs absorberar fukt och näringsämnen som dina häckväxter behöver. Detta är särskilt viktigt med de lägre häckväxterna, eftersom ogräs kan förorsaka mycket skada. Om tistlar, maskrosor och annat ogräs växer högre och över den låga häcken, så kommer din häck inte att leva länge.

Slutligen måste häcken naturligtvis beskäras. Beskär regelbundet och korrekt om du vill hålla häcken fin. Mer information om beskärning av häckplantor finns under vanliga frågor och på informationssidorna för de olika typerna av häckplantor. Kontakta gärna vår kundtjänst för frågor eller råd.