Sedumtak

Sedumtak

Har du just köpt ett nytt hus, ett gammalt skjul eller en carport som du gärna vill anlägga ett grönt tak på? Då har du kommit till rätt plats hos Garmundo! Vi levererar gröna sedumtak till privatkunder och företag i ett stort antal europeiska länder.

Fortsätt läsa..

Gröna sedumtak

Har du just köpt ett nytt hus, ett gammalt skjul eller en carport som du gärna vill anlägga ett grönt tak på? Då har du kommit till rätt plats hos Garmundo! Vi levererar gröna sedumtak till privatkunder och företag i ett stort antal europeiska länder. Nedan hittar du lite mer information om hur och varför man anlägger sedumtak, och olika sätt att anlägga ett sedumtak på.

Vilka kan tänkas anlägga ett grönt sedumtak?

Ett sedumtak passar perfekt för alla som vill få sitt tak att grönska. När du bygger ut, bygger en carport eller ett skjul med platt tak (lutningsvinkel mindre än 5°) är det enkelt: Då kan du enkelt anlägga ditt eget sedumtak. Har du ett tak med en lutningsvinkel på upp till mellan 5° och 25° så går det utmärkt med standardtillämpning. Om taket lutar mer än 25° är det bäst att kontakta oss så att vi kan ge en skräddarsydd offert.

Varför vill du ha ett sedumtak?

Varför vill du anlägga ett grönt tak? Det finns många skäl till att anlägga ett grönt tak. Takbeläggningen håller längre (upp till dubbelt så länge), du förbättrar den biologiska mångfalden i trädgården och ett sedumtak fångar upp vatten som annars skulle gå direkt ner i avloppet. På så sätt förekommer ditt sedumtak ett överflöd av vatten hos dig eller grannarna. Sist men inte minst isolerar ett sedumtak något bättre än ett vanligt tak. Framför allt regnljud blir tystare med ett sedumtak.

Sedumtak är inte dyra!

Priset på ett sedumtak beror på vilket sätt taket läggs. En enkel konstruktion med dränering, underlag och Sedumsticklingar kan sättas upp för mindre än 50 euro per kvadratmeter.

Priset för det gröna taket beror alltid på vilken konstruktionsform som valts och storleken på det tak som ska täckas. Ju fler kvadratmeter tak du vill belägga, desto fördelaktigare blir våra priser per kvadratmeter.

Visste du att vissa kommuner dessutom ger subventioner till den som installerar ett grönt tak? Din kommun kan berätta mer om detta!

Olika typer av sedumtak

Hos Garmundo säljer vi ett antal olika sedumtak; kontakta oss gärna om du inte vet vilka konstruktionsmetoder som passar för din speciella situation. Nedan hittar du en kort beskrivning av de olika system som vi kan erbjuda. På motsvarande sida hittar du utförligare information:

- Komplett paket för sedumtak i standardutförande: Detta system består av ett dräneringslager, underlag och sedummattor. Passar bäst till större tak. Maximalt vattenmättad vikt 80-90 kg per kvadratmeter).

- Komplett paket till lättviktigt sedumtak: Detta system består av ett dräneringslager, lättviktigt underlag och sedummattor. Passar framför allt till tak med en mindre stark konstruktion. Maximalt vattenmättad vikt 45-55 kg per kvadratmeter).

- Anläggningsklara sedummoduler i standardutförande: Anläggningsklara sedummoduler och underlag. Passar bäst till mindre tak.  Maximalt vattenmättad vikt 80-90 kg per kvadratmeter).

- Anläggningsklara lättviktiga sedummoduler: Anläggningsklara lättviktiga sedummoduler som består av ett lättviktigt underlag med täckt med ett lager sedum. Passar bäst till mindre tak med en mindre stark konstruktion. Maximalt vattenmättad vikt 45-55 kg per kvadratmeter).

- Sedumsticklingar: Individuella sedumsticklingar som du själv kan sätta ut på ett nyanlagt grönt tak. Framför allt lämpliga som ett billigare alternativ till anläggningsklara lösningar. Med detta system tar det upp till 1 år innan hela taket är helt täckt.

- Lösa sedummattor: Lösa sedummattor för den äkta gör-det-självaren eller som marktäckare