Plantera och ta hand om häckplantor med rotklump

Har du köpt vackra häckplantor med rotklump? Då är det dags att skapa en vacker häck. Och det kan du göra helt själv, utan problem. Först och främst letar du upp allt du behöver, nämligen:

 • Trädgårdsredskap för att ta bort ogräs;
 • Stakkäppar eller planteringspinnar;
 • En rulle med snöre eller garn;
 • En spade;
 • En trädgårdsslang eller hink;
 • Vatten;
 • Eventuellt sand och matjord.

 

När du har samlat ihop allt (eller lånat från grannarna) kan du sätta igång:

 • Du börjar med att rensa en remsa på minst 1 m. bredd så att det blir fritt från ogräs (50 cm. på varje sida av den nya häcken);
 • Slå i en stakkäpp eller planteringspinne i marken vid start- och slutpunkterna och i hörnen på din nya häck. Sedan spänner du ett snöre mellan käpparna. Genom att utföra detta steget noggrant så vet du att din häck kommer att planteras snyggt och rakt. Om häcken ska bli mycket lång, så är det bra att placera extra stolpar mellan slutet och startpunkterna och hörnen;
 • Nu gräver du ett dike med rotklumpens bredd + minst 20 cm. Djupet ska baseras på 1,5 x rotkulans höjd. Till exempel: häckplantans rotklump är 30 cm. bred och 30 cm. hög. Gräv då ett dike som är minst 50 cm. brett och 45 cm. djupt;
 • Om det behövs, gräv i lite planteringsjord i diket och blanda ut den utgrävda jorden. På det sättet skapar du en frodig och näringsrik jord för dina växter med bara rötter att växa i. Se till att du aldrig tillsätter (konst)gödsel i diket och inte heller sprider det på platsen direkt efter plantering. Rötterna kan då brännas och det är ingen bra start för din häck;
 • Är jorden väldigt våt eller kommer dina plantor att växa i svårgenomtränglig lerjord eller torv? Tillsätt i så fall lite sand i jorden för att göra den mindre kompakt och för att förbättra dräneringen för dina häckplantor med rotklump.
 • Då är det dags att ta häckplantorna ur förpackningen. Ta bort alla snören, etiketter och annat förpackningsmaterial. Jute och akryl kan du låta sitta, dessa material förfaller med tiden. Blöt sedan rotklumparna väl innan du planterar dem. Du kan göra detta med en trädgårdsslang eller med hinkar med vatten;
 • Placera nu växterna med rotklump bredvid diket och fördela dem över längden. På det sättet vet du säkert att du har tillräckligt med växter och att fördelningen är korrekt;

 

Om du har köpt extra plantor, för att eventuellt senare kunna ersätta delar av häcken som inte gror ordentligt, plantera dem i så fall nu på ett annat ställe i trädgården.

 

 

 

 

Att plantera häckväxter med rotklump

Så mycket för förberedelserna, nu är det dags för det riktiga arbetet:

 • Placera den första häckplantan upprätt i det utgrävda diket och fyll sedan igen med den utgrävda jorden som du eventuellt har blandat med matjord. Det är lättare att arbeta två och två. Den ena kan då hålla växten upprätt och den andra kan fylla igen diket;
 • Se till att du planterar plantorna på samma djup som odlaren. Det är lättare än man tror. Det enda du behöver göra är att se till att alla delar av plantan som det sitter jordrester på försvinner under marken. I princip så betyder det att jordklumpen begravs under marken;
 • Och se där, början på häcken står! Upprepa nu stegen ovan för varje häckväxt tills du har nått den sista stakkäppen och alla häckväxter med rotklump är planterade. Trampa sedan till marken runt häcken ordentligt. Trampa inte för hårt, då kan du skada rötterna;
 • I blåsiga områden är det klokt att fixera häcken med bambupinnar eller eventuellt med stolpar och snöre, så att häcken inte blåser ikull eller växer med den rådande vindriktningen;
 • Gräv nu upp ett ca 10 cm. högt dike runt stammen från varje häckväxt, så att du får en håla i vilken du kan hälla vatten. Direkt efter plantering behöver häckväxter med rotklump mycket vatten. Du kan räkna med 5 liter vatten per planta för häckväxterna upp till 1 meter och 10 liter per planta för häckväxter som är högre än 1 meter. Är marken redan väldigt våt? Vattna i så fall mindre.

 

När är det bättre att inte plantera häckplantor med rotklump?

 • Vid extrem torka, då är det stor chans att häckväxter med rotklump torkar ut;
 • Vid mycket kraftigt skyfall. Marken kan bli så kompakt av det att växterna inte kan bilda några nya rötter;
 • Vid hårda vindar. Även här finns det en risk att häcken torkar ut eller blir krokig, eftersom rötterna ännu inte har vuxit fast ordentligt i jorden;
 • Vid frost. Det är inte bara svårt att gräva ett dike i frusen mark, men rötterna kommer högst sannolikt också att frysa.

 

Skötsel av växter med rotklump

Se där! Där står din nya häck! Är du nöjd med resultatet? Nu är det viktigt att se till att häcken växer ordentligt och vackert så att du kan njuta av den länge. Vattna häcken regelbundet. På (sen) vår och sommar upp till 15 liter per meter häck och det minst 1 till 2 gånger i veckan. Detta beror naturligtvis på markens tillstånd. Om det har regnat mycket eller jorden är mycket våt naturligt, så kan du halvera mängden vatten. Bevattning görs bäst på kvällen, så att mindre avdunstar och häckväxterna med bara rötter får chansen att absorbera upp vattnet väl.

 

 

 

 

 

Det är också viktigt att hålla området runt häcken fritt från ogräs de första åren efter plantering, och därefter. Ogräs absorberar fukt och näringsämnen som dina häckväxter behöver. Detta är särskilt viktigt med de lägre häckväxterna med rotklump, särskilt under de första 2 till 3 åren. Ogräs kan annars växa över den låga häcken och kväva den. Det skulle vara synd, eller hur?

Slutligen måste häcken naturligtvis beskäras, annars växer den bara vidare. Beskär regelbundet och korrekt. Mer information om beskärning av häckplantor finns under vanliga frågor och på informationssidorna för de olika typerna av häckplantor. Kontakta gärna vår kundtjänst för frågor eller råd.