Plantering och skötsel av häckväxter med bara rötter

Om du har köpt extra plantor, för att eventuellt senare kunna ersätta delar av häcken som inte gror ordentligt, plantera dem i så fall nu på ett annat ställe i trädgården.

 

 

 

Att plantera häckväxter med bara rötter är något du enkelt kan göra själv. Det är ingenting du behöver ha mörkgröna fingrar för, bara den här planteringsguiden. Först och främst är det bra att ta fram allt du behöver för att plantera häckväxter med bara rötter, nämligen:

 • Trädgårdsredskap för att ta bort ogräs;
 • Stakkäppar eller planteringspinnar;
 • En rulle med snöre eller garn;
 • En spade;
 • En trädgårdsslang eller hink;
 • Vatten;
 • Eventuellt sand och matjord.

Har du samlat ihop allt? Då är det dags att komma igång med förberedelserna:

 • Börja med att ta plantorna ur förpackningen. Ta bort alla snören och etiketter och placera varje planta med rot och allt i en hink med vatten i några timmar. Medan rötterna absorberar vatten kan du förbereda planteringsplatsen där häcken ska stå;
 • Rensa en remsa på minst 80 cm. bredd så att det blir fritt från ogräs, alltså 40 cm. på varje sida av den nya häcken;
 • Slå i en stakkäpp eller planteringspinne i marken vid start- och slutpunkterna och i hörnen på din nya häck. Sedan spänner du ett snöre mellan käpparna. Genom att utföra detta steg noggrant så vet du att din häck kommer att planteras snyggt och rakt. Om häcken ska bli mycket lång, så är det bra att placera extra stolpar mellan slutet och startpunkterna och hörnen;
 • Gräv nu ett dike på cirka 20 cm. bredd (= ca 1 till 1,5 spade). Djupet är baserat på växtens rotlängd plus 5 till max 10 cm. Rotlängden är den totala längden på rötterna från stammen till den djupaste punkten;
 • Om det behövs, gräv i lite planteringsjord i diket och blanda ut den utgrävda jorden. På det sättet skapar du en frodig och näringsrik jord för dina växter med bara rötter att växa i. Se till att du aldrig tillsätter (konst)gödsel i diket och inte heller sprider det på platsen direkt efter plantering. Rötterna kan då brännas och det är ingen bra start för din häck;
 • Är jorden väldigt våt eller kommer dina plantor att växa i svårgenomtränglig lerjord eller torv? Tillsätt i så fall lite sand i jorden för att göra den mindre kompakt och för att förbättra dräneringen.
 • Har det gått några timmar sedan du började? Om inte, så ta en kopp kaffe och ta det lugnt en stund. Annars så tar du ut plantorna ur hinken och placerar dem bredvid diket. Fördela dem jämnt över längden. På det sättet vet du säkert att du har tillräckligt med växter och att fördelningen är korrekt;

Att plantera häckväxter med bara rötter

Då var förberedningarna klara, nu ska rötterna ner i jorden.

 • Placera den första häckplantan upprätt i det utgrävda diket och fyll sedan igen med den utgrävda jorden som du eventuellt har blandat med matjord. Det är lättare och trevligare att arbeta två och två när man ska hålla växten upprätt och fylla diket samtidigt;
 • Se till att du planterar plantorna på samma djup som odlaren. Hur vet man det? Du kan se jordrester vid rötterna och längst ner på stammen. Se till att alla jordrester försvinner under marken. Så att inga rester av jord kan ses över marken, men heller inga jordrena delar under marken;
 • Och se där, nu har vi satt igång! Upprepa nu stegen ovan för varje häckväxt tills du har nått den sista stakkäppen och det inte ligger några fler växter på marken;
 • Står häckväxterna på rätt plats? Trampa då sedan till marken runt häcken ordentligt. Trampa inte för hårt, då kan du skada rötterna;
 • I blåsiga områden är det klokt att fixera häcken med bambupinnar eller eventuellt med stolpar och snöre, så att häcken inte blåser ikull eller växer med den rådande vindriktningen;
 • Gräv nu upp ett ca 10 cm. högt dike runt stammen från varje häckväxt, så att du får en håla i vilken du kan hälla vatten. Vattna sedan plantorna tillräckligt. Du kan räkna med 5 liter vatten per växt för de mindre växterna upp till 1 meter och 10 liter per växt för häckplantor som är högre än 1 meter. Är marken redan väldigt våt? Vattna i så fall mindre.

När ska du undvika att plantera häckväxter med bara rötter?

 • Vid extrem torka, det är stor chans att häcken torkar ut;
 • Vid mycket kraftigt skyfall. Marken kan bli så kompakt utav det att växterna inte kan bilda några nya rötter;
 • Vid hårda vindar. Även här finns det en risk att häcken torkar ut eller blir krokig, eftersom rötterna ännu inte har vuxit fast ordentligt i jorden;
 • Vid frost. Det är inte bara svårt att gräva ett dike i frusen mark, men rötterna kommer högst sannolikt också att frysa.

Skötsel av häckväxter med bara rötter

Se där! Där står din nya häck! Nu är det viktigt att se till att häcken växer ordentligt och vackert så att du kan njuta av den länge. Hur tar du hand om de här häckväxterna? För det första behöver de regelbundet vatten. På (sen) vår och sommar 5 till 10 liter per meter häck och det cirka 1 till 2 gånger i veckan. Detta beror naturligtvis på vädret och markens tillstånd. Om det har regnat mycket eller jorden är mycket våt naturligt, så kan du halvera mängden vatten. Bevattning görs bäst på kvällen, så att mindre avdunstar och häckväxterna med bara rötter får chansen att absorbera upp vattnet väl.

Det är också viktigt att hålla området runt häcken fritt från ogräs de första åren efter plantering, och därefter. Ogräs absorberar fukt och näringsämnen som dina häckväxter behöver. Detta är särskilt viktigt med de lägre häckväxterna med bara rötter, särskilt under de första 2 till 3 åren. Ogräs kan annars växa över den låga häcken och kväva den. Det skulle vara synd, eller hur? Dessutom ser det inte så bra ut, med en sådan vacker häck omgiven av ogräs.

Slutligen måste häcken naturligtvis beskäras regelbundet och korrekt. Mer information om beskärning av häckplantor finns under vanliga frågor (FAQ) och på informationssidorna för de olika typerna av häckplantor. Kontakta gärna vår kundtjänst för frågor eller råd.